referencie

cenník

Sme toho názoru, že pri tak zložitej veci ako je posúdenie Vašej finančnej situácie a možností jej riešenia je osobný kontakt nevyhnutný, preto sa u nás vždy osobne stretnete s advokátom alebo správcom konkurznej podstaty, prípadne ich povereným zamestnancom.

Produkty pre fyzické osoby:

„Základ – posúdenie finančnej situácie“

Telefonicky, e-mailom alebo osobne s Vami preberieme všetky potrebné otázky na posúdenie Vášho finančného stavu.

Produkt zahŕňa:

 • jedno osobné stretnutie v trvaní max. 60 minút
 • posúdenie finančnej situácie klienta na osobnom stretnutí
 • odporučenie možného riešenia finančnej situácie klienta na konci osobného stretnutia

Produkt nezahŕňa:

 • komunikáciu s veriteľmi, orgánmi štátnej správy, exekútormi, súdmi, či akýmikoľvek inými subjektami
 • dôkladné posúdenie zmluvných podmienok

Cena: 50,- €    -   Kontaktujte nás

„Štandard – riešenie finančnej situácie“

Telefonicky, e-mailom alebo osobne s Vami preberieme všetky potrebné otázky na posúdenie Vášho finančného stavu. Navrhneme Vám možnosti riešenia Vašej situácie.

Produkt zahŕňa:

 • dve osobné stretnutia v trvaní max. 45 minút každé
 • posúdenie finančnej situácie klienta po prvom osobnom stretnutí a po odovzdaní podkladov
 • posúdenie majetku a záväzkov klienta po prvom osobnom stretnutí a po odovzdaní podkladov
 • výstup vo forme odporučenia možností riešenia finančnej situácie klienta a jeho podrobné prebratie na druhom osobnom stretnutí

Produkt nezahŕňa:

 • komunikáciu s veriteľmi, orgánmi štátnej správy, exekútormi, súdmi, či akýmikoľvek inými subjektami
 • dôkladné posúdenie zmluvných podmienok

Cena: 150,- €    -   Kontaktujte nás

„Premium – vyriešenie finančnej situácie“

Telefonicky, e-mailom alebo osobne s Vami preberieme všetky potrebné otázky na posúdenie Vášho finančného stavu. Navrhneme Vám možnosti riešenia Vašej situácie a pri jej riešení Vás budeme zastupovať. Zastupovanie je obmedzené na dobu určitú – 3 mesiace.

Produkt zahŕňa:

 • osobné stretnutia podľa dohody (max. jedno v jednom týždni)
 • podrobné posúdenie finančnej situácie klienta po odovzdaní podkladov
 • podrobné posúdenie majetku a záväzkov klienta po odovzdaní podkladov
 • podrobné posúdenie zmluvných podmienok
 • komunikáciu s veriteľmi, orgánmi štátnej správy, exekútormi, súdmi, či akýmikoľvek inými subjektami
 • odporučenie ideálneho riešenia finančnej situácie klienta
 • zastupovanie klienta pri riešení jeho finančnej situácie

Cena: 900,- €    -   Kontaktujte nás

„Oddlženie – osobný bankrot“

Telefonicky, e-mailom alebo osobne s Vami preberieme všetky potrebné otázky na posúdenie Vášho finančného stavu. Objasníme Vám Vaše povinnosti a vysvetlíme Vám Vaše práva počas celého konania. Pomôžeme Vám vyhotoviť dokumenty potrebné pre Centrum právnej pomoci.

Produkt zahŕňa:

 • dve osobné stretnutia v trvaní max. 45 minút každé
 • posúdenie finančnej situácie klienta na osobnom stretnutí
 • poučenie o právach a povinnostiach klienta v oddlžení
 • pomoc s vyhotovením dokumentov pre Centrum právnej pomoci

Produkt nezahŕňa:

 • komunikáciu s veriteľmi, orgánmi štátnej správy, exekútormi, súdmi, či akýmikoľvek inými subjektami

Cena: 250,- €    -   Kontaktujte nás

„Konzultácia – poradenstvo“

Telefonicky, e-mailom alebo osobne s Vami preberieme to, čo budete potrebovať.

Produkt zahŕňa:

 • jednu konzultáciu v trvaní max. 60 minút

Cena: 30,- € (každých ďalších začatých 15 minút ... 10,- €)    -   Kontaktujte nás

Po dohode je samozrejme možné aj „ušitie produktu na mieru“ podľa potrieb klienta.